WIE WE ZIJN

 

Het hoofdkantoor van Vital Health Products werd gevestigd in Den Haag in 2007 en het bedrijf werd opgericht door Anton F.M. Bende (Ergonoom).  Wij ontwikkelen, produceren en distribueren producten en bieden diensten aan met als doel de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen te bevorderen, op basis van algemene ademhalingstechnieken. Integriteit, openheid en innovatie hebben een centrale rol in de ontwikkeling en distributie van onze service en producten en in onze benadering van onze zakelijke relaties. Onze producten worden goed ontvangen door specialisten en eindgebruikers in het veld en het aantal ondersteuningscentra in Europa en elders groeit. De meeste producten zijn gepatenteerd of beschermd.

Dankzij deze internationale interesse hebben we de mogelijkheid om producten van topkwaliteit toe te voegen aan onze ontwikkeling en deze wereldwijd te verdelen. Dit doen we in samenwerking met onze distributiepartners in Europa, Noord Amerika,  en in Asia. Productie is grotendeels in eigen hand, en services als informatie for coaching en begeleiding binnen ons specialisme werd en wordt intern en gezamenlijk met derden ontwikkeld.  

WHO WE ARE 

The Vital Health Products’ head office was established in The Hague, the Netherlands in 2007, and the business was set up by Anton F.M. Bende (Ergonomist).   VHP develops, produce and distribute products and offer services with the goal of promoting people’s health and quality of life, based on general breathing techniques. Integrity, openness and innovation have central roles in the development and distribution of our products and in our approach to our business relations. Our products are well-received by specialists and end-user in the field and the number of support centres in Europe and elsewhere is growing. Most products are patented or protected.

Thanks to this international interest we have the opportunity to add top-quality products to our creations  development,  and distribute them worldwide. We do this in cooperation with our distribution partners in Europe, North America and Asia. Production is mainly in our own hands, and services such as information for coaching and guidance within our specialism, have been and are being developed internally and jointly with third parties.

Hoe kan ik meer te weten komen over de VHP®-producten?


Als gebruiker of potentiële gebruiker:
Wilt u als gebruiker of potentiële gebruiker meer weten over onze producten? Bekijk onze product op deze site of gerelateerde sites over elk product over hoe het werkt, de kosten en andere mogelijkheden. Neem contact op met de leveranciers in uw land als u het product wilt bestellen. Is er geen importeur of winkel die VHP-gezondheidsproducten verkoopt? Stuur ons dan een e-mail zodat we u verder kunnen helpen.

Als een importeur:
Bent u een importeur die geïnteresseerd is in onze producten en meer informatie wenst? U kunt een bericht achterlaten via het antwoordformulier. We sturen u graag dan een uitgebreid informatiepakket en een aantal voorbeelden en monsters.

Als een webshop of winkelketen of projectmatig:
Ga voor meer informatie als een webshop of winkelketen naar Contactinformatie op deze site. Hier vindt u de importeurs voor elk land. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met uw importeur. Als er nog geen importeur in uw land beschikbaar is, kunt u contact met ons opnemen via het aanvraagformulier.

 

Wij verwelkomen u graag en zullen u direct of uiterlijk binnen 24 uur informeren, afhankelijk van het tijdsverschil

-/-

 

How can I find out more about the VHP® Products?

As user or prospective user:

Do you, as a user or prospective user, want to know more about our products? See our products sites about each product on how it works, the costs and other possibilities. If you want to order the product please contact the suppliers in your country. There’s no importer or shop that sells Vital health products? Then just send us a mail so that we can help you further.

As an importer:
Are you an importer who is interested in our products and wants more information? You can leave a message via the answer form. We will gladly send you an extensive information package and a number of examples and samples.

As a webshop or shopping chain or different projects:

For more information as a webshop or shopping chain please use our Contact information page on this site. This is where you will find the importers for each area available. You can then contact your importer directly. If there is no importer available in your country yet you can contact us using the request form.

We like to welcome you and will inform you directly or latest within 24 hours, depending on the time difference involved. 

Call + 63-9176373873